Z okazji Światowego Dnia Zwierząt nauczyciele świetlicy przeprowadzili pogadankę na temat jak zajmować się zwierzętami. Uczniowie chętnie śpiewali piosenki, uczestniczyli w konkursie puzzlowym, zabawach ruchowych. Uczniowie spędzili czas w świetlicy miło i przyjemnie. Organizatorzy Edyta Pyzia, Agnieszka Błażej, Katarzyna Samolej, Kamil Bułdak.