W ramach dalszych działań związanych ze „Szkołą promującą zdrowie” uczniowie klas II i III uczestniczą w spotkaniach z higienistka szkolną. Pogadanki mają na celu propagowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia fizycznego i psychicznego.