Uczniowie klasy 1c uczęszczający do Świetlicy Szkolnej podczas zajęć świetlicowych rozmawiali z panią Ewą na temat ochrony środowiska naturalnego.
Dzięki ciekawym zadaniom, które uczniowie wykonywali, przeprowadzonym doświadczeniom i oglądnięciu tematycznej prezentacji multimedialnej, uczniowie dowiedzieli się jak na co dzień dbać o środowisko naturalne i przekonali się, że nie jest to trudne do zrealizowania.
Omawiany temat stał się również inspiracją do wykonania przez uczniów plakatu promującego ochronę środowiska i prac plastycznych.
Uczniowie klasy 1c złożyli także obietnicę, że zawsze będą dbali o środowisko naturalne.
Trzymamy za to kciuki !