Uczniowie klasy 2a uczęszczający do Świetlicy Szkolnej wraz z panią Ewą zaprosili na zajęcia świetlicowe Panią pedagog. Celem spotkania była edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu i telefonów komórkowych.
Profilaktyka zagrożeń jest ważna, dlatego Pani pedagog wskazała kilka sposobów zapobiegania im oraz ich unikania, przedstawiła także różne możliwości rozwiązywania istniejących już problemów, zgłoszonych przez samych uczniów.
Tematyka poruszona na zajęciach wzbudziła zainteresowanie wszystkich uczniów, którzy z zaangażowaniem prowadzili z Panią pedagog dyskusję, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, a także samodzielnie wyciągali wnioski.
Będziemy jeszcze kontynuować ten temat, ponieważ naprawdę warto.
Organizatorzy: Pani pedagog szkolny, Ewa Szarzyńska