W związku ze Szkołą Promującą Zdrowie klasa 2c przeprowadziła pogadankę na temat zdrowej żywności i wykonała przestrzenną Piramidę żywienia.