Uczniowie klas pierwszych uczęszczający do Świetlicy Szkolnej zostali zaproszeni do wzięcia udziału w Świetlicowym Konkursie Plastycznym „KARTKA WIELKANOCNA”.
Celem konkursu było poznanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych oraz rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności uczniów.
Wśród laureatów Świetlicowego Konkursu Plastycznego znaleźli się uczniowie: 
Leon Lisowski klasa 1c
Nadia Marszałek klasa 1c
Wiktor Borowiec klasa 1c
Wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody, a pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone drobne upominki po powrocie do szkoły. 
Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na specjalnie zorganizowanej wielkanocnej wystawie pokonkursowej. 

Bardzo dziękujemy autorom prac za wzięcie udziału w konkursie, doceniamy olbrzymie zaangażowanie w wykonanie przepięknych KARTEK WIELKANOCNYCH.
Wszystkim serdecznie gratulujemy !

Organizatorzy konkursu: Ewa Szarzyńska, Kamil Bułdak

A oto KARTKI WIELKANOCNE naszych uczniów