Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie jest w instytucją wyjątkową.

O jego unikalności decyduje wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Zespół mieści się w nowoczesnym obiekcie architektonicznym o atrakcyjnym wyglądzie zewnętrznym i oryginalnym układzie wnętrza parteru, przestronnych i dobrze wyposażonych pomieszczeniach dydaktycznych. Położenie obiektu czyni bardzo dogodnym dojazd do niego z terenu całego miasta, a ponadto dla rodziców dowożących i odbierających dzieci istnieje bardzo duży parking przyszkolny z bezpośrednim dojściem do budynku szkolnego. Parking otoczony jest skwerem obsadzonym drzewami, co otoczeniu szkoły nadaje przyjazny wygląd zacisznego, spokojnego parku. Równie atrakcyjne jest otoczenie strony frontowej z wejściem głównym do szkoły. Są to oczywiście czysto zewnętrzne, wizualne aspekty samego obiektu.

Wyjątkowość Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie ma jednak, przede wszystkim, swoje źródło wewnętrzne. Jest nim zespół pracowników dydaktycznych, administracyjnych i pomocniczych, który sprawia, że już od pierwszego pojawienia się w jego budynku, od pierwszego wejścia do „szkoły” czujemy się w niej jak u siebie w domu. Panie woźne o szkole wiedzą wszystko i nowo przybyłym do niej chętnie służą niezbędną pomocą – informacjami i wskazówkami.

Pracownicy administracji szkolnej – dyrekcja i pracownicy wspierający ją, w szczególności psychologowie, swoją postawą umacniają to pierwsze pozytywne i bardzo pożądane przez przybywających wrażenie; w relacjach z kandydatami na ucznia i jego rodzicami natychmiast odczuwa się pozytywne nastawienie; podczas omawiania spraw związanych z podjęciem nauki w Zespole Szkół i rozwiązywania problemów z jej przebiegiem postawa przychylności i życzliwej pomocy jest zasadą działania.

O społecznym znaczeniu szkoły, w ujęciu języka potocznego – o jej wartości – decydują relacje między nauczycielem a jego wychowankami. Ten skomplikowany system wzajemnych relacji, interakcji, w którym każda ze stron jest równocześnie „dawcą” i „biorcą”, odciska trwały ślad w psychice wychowanka na całe jego aktywne życie osobiste i społeczne, w tym również zawodowe. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie dysponuje niezwykle szczęśliwie dobranym zespołem profesorów, którzy łączą w swojej pracy wysoki poziom kompetencji zawodowych z troskliwym, serdecznym i równocześnie zindywidualizowanym podejściem do ucznia – każdy wychowanek jest traktowany jak osoba bliska nauczycielowi, ktoś wyjątkowy, jego przyjaciel. Dzięki tej niezwykłej życzliwości pedagogów każdy uczeń, a w szczególności dziecko niepełnosprawne, czuje się w szkole jak u siebie w domu – bez lęków i obciążającego stresu.

Obraz wyjątkowości Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie dopełnia fakt, że nie zdarzają się w nim akty stosowania przez uczniów wzajemnej przemocy, tak boleśnie i nieraz tragicznie odnotowywane gdzie indziej.