Ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy w ramach szkolnego klubu PCK oraz propagowanie krwiodawstwa to kolejne działania naszej szkoły przyczyniające się do zwiększenia świadomości zdrowotnej wśród uczniów.