Kapliczki Maryjne wykonane przez uczniów klas pierwszych, drugich oraz klasę trzecią i czwartą.
 
Galeria będzie dodana po naprawie serwerów.