Agata Drogoń to niezwykle pozytywna dziewczyna, która ukończyła w 2009r gimnazjum nr 7, a następnie w 2012r nasze liceum, zdała maturę i rozpoczęła dalszą przygodę z nauką.
Skończyła studia pierwszego i drugiego stopnia (mgr inż.) na kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.
Aktualnie jest na czwartym roku studiów trzeciego stopnia na kierunku Technologia Chemiczna również na Wydziale Chemicznym PRz. Jej PRACA DOKTORSKA dotyczy procesu starzenia fizycznego materiałów farmaceutycznych i polimerowych badanych przy użyciu różnicowej kalorymetrii skaningowej. Jest współautorką ośmiu publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym.
Obecnie pracuje w szkole jako nauczyciel biologii i chemii w klasach 4-8 i liceum.
I CO NAJWAŻNIEJSZE- bardzo mile wspomina lata spędzone w naszej szkole!😁
 
Galeria zostanie umieszczona po naprawie serwerów