Prezentujemy zdjęcia z akcji ” Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami”- klasa II e. Jednocześnie nominujemy do udziału w akcji klasę II c.