Informujemy, że Szkoła przyjmuje deklaracje uczestnictwa dzieci w żywieniu zbiorowym w stołówce szkolnej na rok 2021/2022.

Warunkiem zapisania dziecka do stołówki jest złożenie KARTY ZGŁOSZENIA NA OBIADY oraz zapoznanie się z regulaminem stołówki szkolnej.

W przypadku uczniów z przyznaną refundacją za obiady z MOPS-u należy załączyć do deklaracji kserokopie decyzji o przyznaniu świadczenia.

Formularz KARTY ZGŁOSZENIA NA OBIADY dostępny jest na stronie szkoły, będą również wydawane 01.09.2021 na rozpoczęciu roku szkolnego przez wychowawców.

Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 03.09.2021. drogą elektroniczną lub osobiście w pokoju intendenta (pokój obok jadalni)

KARTY ZGŁOSZENIA NA OBIADY z poprzedniego roku nie obowiązują, należy złożyć nową Kartę na nowy rok szkolny.

Posiłki dwudaniowe będę wydawane od 06.09.2021. natomiast w dniach 02.09. 2021 i 03.09.2021  będzie wydawana tylko zupa.