Uczniowie I a byli na zajęciach i warsztatach w Muzeum Etnograficznym. Tematem były ” Zabawy i zabawki wiejskie – co zamiast Barbi i Lego”. Uczniowie dowiedzieli się jak bawiły się dzieci wiejskie dawniej, obejrzeli i bawili się zabawkami drewnianymi, a na zakończenie wykonali własną zabawkę – ptaszka na patyczku.