21-22 września uczniowie klas 8a i 8b odbyli wycieczkę edukacyjną poznając kulturę i dziedzictwo narodowe Lubelszczyzny.

We wtorek odwiedzili Kozłówkę – Pałac Zamojskich, Galerię Sztuki Socrealizmu oraz Lublin, gdzie wraz z przewodnikiem zwiedzali Starówkę, poznając jej ciekawą historię.

Wieczorem, odbyło się integracyjne ognisko.

W następnym dniu młodzież zwiedzała Puławy – Pałac Czartoryskich i jego okolice. Kolejnym etapem podróży był Kazimierz Dolny – spacer z przewodnikiem wokół Rynku, kościół śś. J.Chrzciciela i Bartłomieja. Wyjątkowym podsumowaniem wycieczki był rejs statkiem po Wiśle.

 

Wycieczka szkolna była niezwykłą i niezastąpioną lekcją historii, sztuki i geografii. Podróże kształcą!

 

red. Kinga Klaczkowska Noworol