24 września uczniowie klasy 3A uczestniczyli w akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA”. Jej celem jest rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialność za środowisko naturalne. Akcja ma na celu pokazać dzieciom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska jest głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi. W związku z tym uczniowie przygotowali plakat propagujący selektywną zbiórkę odpadów.