W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja klasa 3 d wzięła udział w lekcji, podczas której uczniowie rozbudzili nie tylko swoją twórczość, ale przede wszystkim wiarę we własne możliwości. „Kreatywność to nie talent, a umiejętność, którą trzeba kształtować i ćwiczyć jak mięśnie”.