Dzięki współpracy naszego liceum z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania Weronika Maziarz z klasy 3els bierze udział w projekcie pt. „Uczelnia otwarta dla nastolatków”, uczestnicząc w osiemnastogodzinnych Warsztatach multimedialnych. Warsztat ma na celu m.in. wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności z zakresu produkcji i obróbki materiałów multimedialnych oraz prezentacji z zastosowaniem tych materiałów. Konwergencja mediów, upowszechnianie przekazów crossmedialnych oraz mediatyzacja życia społecznego sprawiają, że wymienione umiejętności stają się przydatne a nawet konieczne dla optymalnego funkcjonowania w wielu sytuacjach społecznych i zawodowych. Weronika będzie relacjonować przebieg warsztatów w naszej gazetce szkolnej.
 
red. Anna Ciechanowska