Uczniowie klasy III A w ciekawy sposób utrwalali zdobytą na zajęciach wiedzę na temat warstwowej budowy lasu. Wykonywali makiety, przy użyciu elementów przyrody: mchów, liści, kasztanów… Zaangażowanie uczniów było wielkie. Większość wykazała się dużymi zdolnościami artystycznymi oraz wrażliwością plastyczną. Makiety zostały wykonane różnymi materiałami, technikami oraz formami plastycznymi. Charakteryzowały się również estetyką i precyzyjnością. Pracom towarzyszył nie tylko wysiłek, ale i radość twórcza. Zarówno na zajęciach, jak i poza nimi, widoczne było zaangażowanie poszczególnych grup. Wytwory pracy „młodych artystów” mogą podziwiać także rodzice. Na szkolnym korytarzu przy sali 10 odbywa się wystawa prac uczniowskich.

red. Joanna Gorczyca