7 października w ramach szkolnego programu „Szkoła Promująca Zdrowie” uczniowie klas trzecich uczęszczający do Świetlicy Szkolnej, uczestniczyli w spotkaniu z Panią higienistką, które odbyło się z inicjatywy Pani Ewy.
Głównym celem spotkania było promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, oraz uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie.
Podczas rozmowy z Panią higienistką dzieci dowiedziały się, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa właściwe i racjonalne odżywianie się, jak powinny wyglądać zdrowe nawyki żywieniowe oraz przekonały się, że dokonując prawidłowych wyborów żywieniowych same mogą wpływać na swoje zdrowie. W czasie spotkania Pani higienistka poruszyła również kwestię higieny osobistej i otoczenia, konieczności systematycznej aktywności fizycznej, znaczenia odpowiedniej ilości snu dla organizmu młodego człowieka, oraz spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Część uczestniczących w spotkaniu dzieci wyraziło chęć udziału w ćwiczeniach praktycznych i zabawach tematycznych, które utrwalały właściwe postawy zdrowotne i higieniczne, oraz pomagały przełożyć tę wiedzę na codzienną praktykę.
 
Mamy nadzieję, że przekazane w ciekawy i przystępny sposób informacje, oraz umiejętności nabyte w trakcie spotkania wpłyną na zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej zdrowia i zdrowego stylu życia, oraz podkreślą, że zdrowie jest najważniejszą wartością w życiu człowieka.
 
Pani higienistka i nauczyciele – Ewa Szarzyńska, Karolina Kowalska
 
red. Ewa Szarzyńska