Z okazji dnia Edukacji Narodowej w naszej świetlicy odbyły się zajęcia na temat pracowników oświaty, rozmawialiśmy o cechach wymarzonego nauczyciela oraz przyjaznej szkoły, przedmiotach, które dzieci lubią, a także szukaliśmy plusów, jakie daje dzieciom uczęszczanie do szkoły. Dzieci wykonały mapy myśli dotyczące nauczycieli oraz laurki z życzeniami, tworzyły portrety swoich wychowawców i nauczycieli. Dzieci miały okazję wcielić się w rolę artystów-portrecistów i przybliżyć nam, w jaki sposób nas postrzegają. Zajęcia przeprowadziła pani Agnieszka, pani Edyta i pani Justyna.

red. Justyna Gielar – Machlarz