Podczas zajęć świetlicowych nauczyciele świetlicy zorganizowali zajęcia savoir-vivre. To po polsku dobre wychowanie i umiejętność odpowiedniego, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Przeprowadzono zajęcia na temat kultury osobistej. Zajęcia teoretyczne polegające na mówieniu z dziećmi zasad właściwego zachowania w stosunkach międzyludzkich , w miejscach publicznych, na łonie natury, przy stole, w teatrze, muzeum. Korzystaliśmy z publikacji G. Herbst”Dobre maniery czyli savoir-vivre dla dzieci i nie tylko”. Na koniec zajęć uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością tworząc historyjki dobrych manier. Nauczyciele świetlicy Agnieszka Błażej, Agnieszka Froń

red. Agnieszka Błażej