Działania w ramach FORUM LICEALISTY zapoczątkowało szkolenie „Start-up na start w kilku krokach – Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, w którym mogliśmy uczestniczyć dzięki współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu. Szkolenie poprowadził pan Adam Janusz – specjalista ds. Funduszy Europejskich, który związany jest z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Przemyślu. Szkolenie dotyczyło zagadnień związanych z bezzwrotnym i zwrotnym wsparciem finansowym ze środków Unii Europejskiej dla osób młodych na regionalnym rynku pracy. Czekamy na więcej.

red. Anna Ciechanowska