W tym tygodniu w szkolnej świetlicy zajęcia odbywają się pod hasłem „Baśnie i bajki naszego dzieciństwa”. W środę pani Ania i pani Agnieszka rozmawiały z dziećmi o polskich legendach, zapoznały także uczniów z nieznanymi dotąd dzieciom baśniami z różnych regionów Polski. Uczniowie mieli okazję poćwiczyć umiejętność pięknego czytania oraz uważnego słuchania. Następnie omawiali zachowania bohaterów, próbowali ocenić ich postawy i formułowali morały, płynące z legend. Na koniec dzieci wykazały się kreatywnością, tworząc plakaty przedstawiające ich ulubionych baśniowych bohaterów.

red. Anna Domin