Jak zbudowana jest książka? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczniowie klasy 3B.  Celem lekcji bibliotecznej było poznanie podstawowych elementów budowy książki i ich funkcji. Pani Ewa i Pani Anika  opowiedziały uczniom  o częściach  składowych książki: okładce, karcie tytułowej, tekście głównym i spisie treści. Po części teoretycznej przyszedł czas na ćwiczenia praktyczne. Uczniowie zapoznawali się z każdym elementem książki i próbowali opowiedzieć o czym dana część informuje czytelnika. Zapoznali się również ze znaczeniem pojęć obwoluta i szata graficzna. Wymieniali działy  literatury dla dzieci i młodzieży , poprawnie podali też definicję nowoczesnych nośników takich jak audiobook. Na koniec zajęć uczniowie pracując w grupach rozwiązali test ze znajomości książek.

red. Katarzyna Samolej