W tym tygodniu w naszej świetlicy poruszamy bardzo ważny temat znajomości numerów alarmowych. W ramach zajęć przeprowadzanych przez Panią Agnieszkę i Panią Anię dzieci wysłuchały opowiadania Beaty Ostrowickiej „112” dotyczącego odpowiedzialnego użycia telefonów alarmowych. Wykonały pracę plastyczną przedstawiającą karetkę pogotowia, wóz strażacki i radiowóz policyjny. Dzieci dowiedziały się w jakich sytuacjach korzysta się ze wsparcia numerów alarmowych oraz w jaki sposób przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem medycznym w razie bycia świadkiem wypadku.

Red. Agnieszka Froń