Dzień Myszki Miki przypada na 18 listopada. Myszka Miki to postać znana na całym świecie, i to właśnie cały świat celebruje Dzień Myszki Miki czyli Mickey Mouse Day. Myszka Miki urodziła się 1928 roku  wymyślił ją Walt Disney. Z tej okazji uczniowie świetlicy szkolnej obejrzeli film o powstaniu Myszki Miki, wykonali maski i opaski naszego bohatera. Nauczyciele świetlicy Agnieszka Błażej Agnieszka Froń

red. Agnieszka Błażej