W tym roku szkolnym dzieci z klas drugich uczęszczające do Świetlicy Szkolnej wzięły udział w obchodach Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień.

To miłe święto stało się okazją do wspólnych rozmów z dziećmi na temat życzliwości: czym jest, skąd się bierze, kiedy i jak ją okazywać, co to znaczy być życzliwym i czy łatwo nim być. Uświadomiło także dzieciom jak ważna dla każdego człowieka jest potrzeba szacunku, serdeczności, tolerancji, uprzejmości, niesienia bezinteresownej pomocy i działania na rzecz innych. Towarzysząca rozmowie atmosfera życzliwości skłoniła dzieci do przemyślenia znanych, ale często zapominanych prawd, że warto być dobrym, uśmiechniętym i miłym każdego dnia, a życzliwe słowa i gesty, które przekazujemy innym, zawsze do nas powracają.

Na zakończenie zajęć świetlicowych z Panią Ewą dzieci wykonały plakat promujący uniwersalne wartości kojarzone z życzliwością.

red. Ewa Szarzyńska