KONKURS PLASTYCZNY „OZDOBA CHOINKOWA”

Regulamin Konkursu:

1. Do udziału w Konkursie zaproszeni są uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę w układzie przestrzennym lub płaskim, w dowolnym formacie i technice plastycznej z możliwością wykorzystania gotowych elementów.
3. Tematem pracy konkursowej jest ozdoba choinkowa.
4. Celem zorganizowania Konkursu jest:
a) rozwijanie kreatywności, wyobraźni i zdolności plastycznych dzieci,
b) propagowanie twórczości artystycznej,
c) powrót do tradycji wykonywania ozdób choinkowych,
d) wprowadzenie świątecznej atmosfery.
5. Pracę konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem autora, proszę przynieść do Świetlicy Szkolnej.
6. O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje Komisja Konkursowa, która ocenie podda walory wizualne i estetyczne pracy, samodzielność i pomysłowość jej wykonania, oraz kreatywne ujęcie tematu.
7. Autorzy trzech najładniejszych prac konkursowych zostaną nagrodzeni.
8. Wszystkie otrzymane prace będą eksponowane w Świetlicy Szkolnej i ozdobią świetlicowe choinki.
9. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 22.12.2021 r.
10. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu 04.01.2022 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE
POWODZENIA !

Organizator – wychowawca świetlicy Ewa Szarzyńska

red. Ewa Szarzyńska