Kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie ponadczasowych wartości takich jak miłość do Ojczyzny, szacunek dla historii i tradycji, oraz zrozumienie znaczenia tożsamości narodowej stały się okazją do przeprowadzenia w Świetlicy Szkolnej lekcji historii zatytułowanej „Polskie symbole narodowe”.

Ujęcie tematu w odniesieniu historycznym pozwoliło zrozumieć dzieciom co to są polskie symbole narodowe, skąd pochodzą, dlaczego tak wyglądają, od kiedy i w jakim celu są z nami, czy są dla nas ważne, oraz dzięki czemu przetrwały do naszych czasów.

Przygotowane i przedstawione źródła historyczne, tematyczne pomoce dydaktyczne, prezentacja multimedialna i przeprowadzona rozmowa pomogły znaleźć odpowiedzi na istotne pytania zadawane również przez dzieci:

– czym jest godło, a czym herb,

– dlaczego orzeł znajduje się na czerwonej tarczy, a nie na czerwonym tle,

– w jakim celu głowa orła skierowana jest w prawą stronę,

– jaka jest różnica między flagą, banderą a chorągwią,

– z jakiego powodu kolor biały flagi jest na górze, a kolor czerwony na dole,

– z czego wywodzą się i co symbolizują godło i barwy narodowe,

– dlaczego i jak dbać o symbole narodowe? 

Ponadto każde z dzieci miało możliwość dowiedzieć się, że poza symbolami narodowymi zatwierdzonymi ustawą są nimi też m. in.: polskie dzieła sztuki, zabytki, insygnia koronne, tradycje, postacie, pieczęcie, legendy, nazwa państwa, stolica, święta narodowe przypominające Polakom, że są jednym narodem i pokazujące ich historię.

Ponieważ poszanowaniu symboli narodowych oprócz czci i szacunku towarzyszą określone zasady postępowania, zostały one omówione, zaprezentowane i przećwiczone z dziećmi.

Poprzez udział w tej lekcji dzieci poszerzyły swoją wiedzę dotyczącą polskich symboli narodowych, z wielkim zaciekawieniem w niej uczestniczyły, a temat okazał się bardzo bliski ich sercom.

Lekcja historii została przeprowadzona przez Pana Macieja Rędziniaka przedstawiciela IPN i Panią Ewę Szarzyńską.

red. Ewa Szarzyńska