Przedstawienie tegorocznych jasełek miało miejsce w dniu 16 grudnia 2021. Inscenizacja prawdziwej radosnej nowiny o narodzeniu Jezusa Chrystusa wzbudziła w sercach widzów czyli uczniów naszej szkoły ogromną radość i uznanie co wyraziły oklaski po każdym spektaklu. Nie inaczej było z samymi aktorami – uczniami klas 4b, 4c, 5a. Z wielkim zaangażowaniem wcielili się w postacie biblijne przełomu wieków. Niech przeżyte doświadczenie tajemnicy Bożego Narodzenia pozostanie żywe na długo w sercach nas wszystkich 

https://eduerzeszow.sharepoint.com/:f:/s/Grupawiczeniowa/Ei2b_6IcwT1LgTOTYobQ01sBjjKPHHC4fXmIO8qlDxJJpw?e=1fmHex