Karolina z klasy 2dsi otrzymała dzisiaj dyplom i nagrodę za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Zdalnym Konkursie Recytacji Poezji Świątecznej ,,Zawitały Anioły Do Naszej Szkoły” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie. Wielkie osiągnięcie uczennicy uhonorowała Pani wicedyrektor Renata Wójcik. Wręczenie nagrody było bardzo miłym akcentem noworocznym oraz motywatorem do dalszej edukacji artystycznej w zakresie teatru. W spotkaniu miała zaszczyt uczestniczyć opiekun konkursu pani Alicja Błonarowicz.

red. Alicja Błonarowicz