14 stycznia 2022r. Uczniowie klas 3 XII LO uczestniczyli w Nocy Biologów na Uniwersytecie Rzeszowskim. Studenci i pracownicy URz przygotowali wiele wystaw np. paleobiologiczną, inkluzji w bursztynie, konkursów, zajęć mikroskopowych, zadań polegających na rozpoznawaniu gat. ptaków po piórach, wykopywaniu szkieletów dinozaurów i ich składaniu itp. Następnie uczniowie brali udział w warsztatach „Związek na całe życie – czyli rzecz o naturze porostów”. Porosty to organizmy symbiotyczne zbudowane z glonów i grzybów – uczniowie potwierdzili ten fakt oglądając preparaty mikroskopowe. Porosty to również biowskaźniki czystości powietrza: brak porostów w środowisku oznacza powietrze mocno zanieczyszczone tlenkami siarki a porosty krzaczkowate – powietrze czyste. Uczniowie dobrze się bawili poszerzając swoje wiadomości.