Uczniowie klasy 5 d na godzinie wychowawczej poznali zagadnienia związane z ekonsumpcją. Lekcja została przeprowadzona w związku z Dniem Bez Opakowań Foliowych ( 23 stycznia) oraz Dniem  Bez Oleju Palmowego ( 1 lutego). Dzieci dowiedziały się m.in. jak bardzo problematycznym odpadem jest plastik oraz jak szkodliwy jest dla zwierząt. Uzyskali również informację na temat produkcji niecertyfikowanego oleju palmowego, która doprowadza do wylesień, a co za tym idzie do utraty lasów deszczowych, które są uznawane za najbogatsze pod względem różnorodności biologicznej na świecie. Lekcja została podsumowane ekoporadami oraz tym co Ty możesz zrobić na co dzień. Patryk Malinowski, Karol Kowalski oraz Emilka Płonka podjęli się zadania uszycia wielorazowej torby na zakupy ze starej koszulki, w myśl zasady ,,użyj ponownie”, zaś Aleksandra Nowicka namalowania plakatu. Tym samym pokazali jak ważny jest dla nich nasza planeta!