W poniedziałek, 7.03. 2022 organizujemy wyjazd narciarsko snowboardowy do Puław – ośrodek narciarski Kiczera.

Cena wyjazdu – 90 złotych obejmuje przejazd autobusem i pięciogodzinny karnet (rezerwacja wyłącznie dla uczniów naszej szkoły).

Cena karnetu nie obejmuję szkolenia.

Wypożyczenie sprzętu – (możliwe na miejscu) płatne indywidualnie.

Przy stoku znajduje się restauracja gdzie istnieje możliwość zjedzenia ciepłego posiłku.

Wyjazd z parkingu Statoil o godzinie 6.45, powrót około godziny 16.15.

Zgłoszenia (wpłata + oświadczenie rodziców) przyjmują opiekunowie wyjazdu p. Radosław Pleban i Kinga Klaczkowska – Noworol.

 

 

 

 

 

Zgoda Rodziców na wyjazd:

Zgoda rodziców

 

……………………………………

      / imię i nazwisko rodzica/

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………

w wycieczce na stok narciarski Kiczera  do Puław  w terminie 7.03/2022

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wycieczki /  karnet na stok oraz transport/ w wysokości 90zł.

Jednocześnie zobowiązuję się do odpowiedniego przygotowania sprzętu( narty lub snowboard) zaopatrzenia dziecka w kask, oraz zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki (godzina 6.45 na parkingu STATOIL) i rozwiązaniem wycieczki a domem (godzina 16.15 na parkingu STATOIL).

 

 

 

…………………, dnia …………………                                               ………………………

                                                                                                                     /podpis rodzica/