Zabawy ruchowe i zręcznościowe to najczęściej wybierane i najbardziej lubiane przez dzieci formy spędzania wolnego czasu w Świetlicy Szkolnej.
Dzisiejsze zabawy poprzedzone zostały rozmową z dziećmi na temat aktywności ruchowej, jej znaczenia dla zdrowia i roli jaką odgrywa w życiu dzieci. Oglądaliśmy również tematyczny film edukacyjny, a dzieci wspólnie omówiły jego treść oraz trafnie przedstawiły wynikające z niego wnioski. Zainteresowane tematem dzieci wykonały też plakat promujący tematykę zajęć. 

Z pewnością, od dzisiaj każde dziecko świetlicowe powie, że – RUCH TO ZDROWIE ! 

Zajęcia świetlicowe przeprowadziła Pani Ewa.

red. E. Szarzyńska