21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Poezji – z tej okazji na świetlicy odbyły się zajęcia, podczas których uczniowie wspólnie odczytali i omówili wiersze o tematyce wiosennej. Była to wspaniała okazja, by najmłodsi poznali utwory patronki roku 2022, Marii Konopnickiej. Uczniowie wykonali okolicznościowy plakat, który posłużył kolejnym grupom uczniów. Zajęcia poprowadziła pani Ania.

Red. A. Domin