Tak szybkiej akcji jeszcze nie było. W przeciągu 5 dni (14-18.03.2022r.) młodzież i dzieci naszego
Zespołu Szkół spisali się na medal. Z dnia na dzień miejsce zbiórki plecaczków dla dzieci zapełniało się
dość szybko. Równie sprawnie zebrane dary zostały przetransportowane na miejsce przeznaczenia czyli do
granicy w Medyce. Tam właśnie trafiły w ręce najmłodszych, przybyłych z za wschodniej granicy dzieci.
Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w zbiórkę czyli darczyńcom. Organizatorom tj.
Szkolnemu Wolontariatowi Caritas oprócz podziękowań życzymy niegasnącego zapału do kolejnych
przedsięwzięć. W ten sposób stają się żywym przykładem otwartości serc dla innych.
 
red. ks. Marian Gruszczyk