25 marca 2022 XII LO w Rzeszowie brało udział w VI edycji Targów Edukacyjnych „Orientation Day” w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego. Licznie przybyli ósmoklasiści byli bardzo zainteresowani ofertą edukacyjną XII LO.  

Uczennice klasy 3cLi Ania Swoszt, Oliwka Rożek i Patrycja Bukała przygotowały ciekawe doświadczenie chemiczne pod opieką nauczycielki chemii Agnieszki Kolek.  

Uczniowie klas ósmych odpowiadali na pytania z różnych przedmiotów, a nagrodą były słodycze. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawowała Agnieszka Batóg. 

red. Agnieszka Kolek