Podczas zajęć edukacyjno- wychowawczych uczniowie świetlicy szkolnej omawiali wspólnie z wychowawcami zmiany zachodzące wiosna w przyrodzie. Wykonywali z kolorowego papieru wiosenne żaby, kwiaty. Prace plastyczne posłużyły do wykonania gazetek i wystawek o tematyce wiosennej , które zostały wyeksponowane w galerii prac uczniów na korytarzu szkolnym i w sali świetlicowej. Nauczyciele świetlicy Agnieszka Błażej Agnieszka Froń

red. A. Błażej