Uczniowie klasy 3c zyskali wiedzę na temat budowy książki, zalet i wad książek papierowych i elektronicznych oraz wzmocnili przekonanie dotyczące przyjemności i korzyści płynących z systematycznego czytania. Wizytę zakończyliśmy hasłem: ,,Czytając książki, żyjemy podwójnie”.

red. W.Pietrucha