Forum Licealisty nie zwalnia tempa! Dzięki zaproszeniu WSPiA – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

, mieliśmy okazję uczestniczyć w Dniach Kryminologii. Wysłuchaliśmy wykładów prowadzonych przez wykładowców-praktyków, np. byłą panią naczelnik policji, pani psycholog, która zdobywała doświadczenie w zakładzie karnym na Wyspie Jersey. Byliśmy w profesjonalnym laboratorium kryminalistycznym pod opieką byłego dyrektora Laboratorium Kryminalistycznego przy Komendzie Wojewódzkiej w Rzeszowie. A na koniec zaproszono nas na obiad. Dziękujemy Uczelni za zaproszenie. Fascynujące doświadczenia!

red. Anna Ciechanowska