Nasi uczniowie angielskiego uczą się nie tylko w szkolnych ławkach!🤭 W czwartek , 27 kwietnia, uczniowie klas czwartych i klasa 3c uczestniczyli w spektaklu polsko-angielskim „Little Red Riding Hood- Czerwony Kapturek- Wersja Nowoczesna”. Przedstawienie odbyło się w WDK, a sztukę wystawiła grupa teatralna z Krakowa. Nasi uczniowie mieli świetną okazję aby sprawdzić, jak dobrze rozumieją język angielski, mogli nauczyć się wielu nowych słówek, zwrotów, piosenek. Przedstawienie było pouczające, zabawne, po prostu świetne! Wyjście zorganizowała pani A. Wierzoch.

red. Anna Wierzoch