Pierwsze dni maja to ważne święta dla wszystkich Polaków, dlatego stały się one tematem przewodnim zajęć edukacyjnych w Świetlicy Szkolnej.
Dzieci zostały zaproszone do rozmowy dotyczącej historii i znaczenia Świąt Majowych, obejrzenia tematycznego filmu „Święta Majowe dla dzieci”, przypomnienia tekstu wiersza W. Bełzy „Kto ty jesteś? Polak mały”, omówienia roli symboli narodowych w naszym życiu oraz utrwalenia słów Hymnu Narodowego.
Celem zajęć było kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych, rozbudzanie ich szacunku do historii, kultury i tradycji narodowej oraz uwrażliwienie na ponadczasowe wartości związane z naszą Ojczyzną.
Zajęcia świetlicowe przeprowadziła pani Ewa.  

red. E.Szarzyńska