Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i liceum uczestniczyli w dwugodzinnych zajęciach warsztatowych kształtujących i rozwijających umiejętności psychospołeczne a także przeciwdziałających zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone były przez psychologów z Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie – w ramach umowy z Gminą Miasto Rzeszów. 

Tematyka spotkań dostosowana była do wieku uczniów i aktualnych problemów  i potrzeb klasy, m. in: „Poznajemy się i rozmawiamy ze sobą”,  „Wiem, jak się uczyć”, „Jestem kreatywny”, „Znam swoją wartość”, ,„Radzę sobie ze stresem”, „Podejmuję ważne decyzje”, „Jestem asertywny”, „Emocje są moim drogowskazem”, „Reaguję na przemoc”, „Cyberprzemocy mówię NIE”, „Moje bezpieczeństwo w sieci”, „Stop uzależnieniom”. 

Zajęcia te miały na celu doskonalenie kompetencji społecznych uczniów, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz podejmowania właściwych i odpowiedzialnych decyzji. 

              Koordynatorzy – pedagodzy szkolni: Agnieszka Zielińska, Marlena Szydełko