12 maja 2022 r. uczniowie szkoły podstawowej i liceum pochodzący z Ukrainy uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Referatu d/s Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. 

Spotkanie miało na celu zaznajomienie i poszerzenie wiedzy uczniów na temat przepisów prawa obowiązujących w naszym kraju – dotyczących między innymi bezpieczeństwa w szkole i w ruchu drogowym, obowiązków ucznia, zagrożeń w sieci i sposobów reagowania w sytuacji doświadczania zachowań agresywnych lub innych przejawów dyskryminowania uczniów bądź członków ich rodzin.  

Zapewniono uczniów o gotowości udzielenia im pomocy i wsparcia w tej niewątpliwie trudnej dla nich sytuacji związanej z wybuchem wojny na Ukrainie – zarówno ze strony szkoły jak i innych instytucji państwowych. 

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, które uprzyjemniał im sympatyczny Miś – Policjant. 

                          Koordynatorzy – pedagodzy szkolni: Agnieszka Zielińska, Marlena Szydełko