DRODZY UCZNIOWIE Z KLAS 1-3 SP 30 !
Jesteście zaproszeni do wzięcia udziału w Świetlicowym Konkursie Plastyczno-Edukacyjnym pt. „Bezpieczne wakacje”.
Wystarczy narysować lub namalować pracę plastyczną promującą bezpieczny sposób spędzania wakacji.
Technika i format wykonana prac są dowolne.
Ocenie podlegać będą: ciekawe ujęcie tematu, estetyka wykonania prac, samodzielność.
Podpisane prace należy składać do 7 czerwca 2022 r. w Świetlicy Szkolnej u Pani Ewy.
Najciekawsze prace konkursowe zostaną nagrodzone, a wszystkie prace zaprezentowane będą na świetlicowej wystawie pokonkursowej.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 czerwca 2022 r.
Celami konkursu są:
– popularyzacja różnych form bezpiecznych zachowań i zabaw podczas wakacyjnego wypoczynku,
– rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni i kreatywności dzieci,
– prezentacja twórczości artystycznej dzieci.
ZAPRASZAM
Organizator konkursu – Ewa Szarzyńska
red. E.Szarzyńska