W dniu 16 maja br. odbyło się „Spotkanie z podróżnikiem”, w którym uczestniczyły klasy licealne i szkoły podstawowej. W ciekawy sposób zostały przybliżone treści przyrodnicze, społeczno-kulturalne i historyczne Maroka.