FORUM LICEALISTY po raz kolejny w akcji. Tym razem uczestniczyliśmy w „Lekcji z Temidą”⚖️, prowadzonej przez panią Magdaleną Klimek, reprezentującą Fundację Altum, która zajmuje podnoszeniem poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży. Działania fundacji finansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zajęcia pouczające i bardzo pożyteczne. Warto znać swoje prawa i obowiązki. Fundacji Altum i pani Klimek bardzo dziękujemy.

red. Anna Ciechanowska