1 czerwca 2022 roku na terenie kampusu WSPiA odbyła się IX edycja Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa. W wydarzeniu tym wzięły udział klasy 1b, 2a, 2b, 3c, 3d, 3e liceum wraz z wychowawcami. Impreza ta miała na celu prezentację działania sił zbrojnych naszego kraju – 82. Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych. Oprócz możliwości zobaczenia służb mundurowych w akcji

, nasi uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie, przymierzyć strój policyjny, a nawet skorzystać z wykrywacza kłamstw. Wydarzenie to pozwoliło licealistom m.in. zapoznać się z metodami zapobiegania przykrym sytuacjom.

red. Agnieszka Batóg, Iwona Borowiec