Przez kilka ostatnich miesięcy uczestniczący na zajęcia czytelnicze uczniowie klas 1 czytali rozwijającą inteligencję emocjonalną u dzieci książkę „Bajki, które uczą, jak żyć wśród innych”. Każdy rozdział dotyczył innej wartości i opisywał dwie przygody głównego bohatera, małego chłopca z plemienia Guarani, któremu „lekcji” udzielały zagrożone wyginięciem zwierzęta z amazońskiej dżungli. Dzięki czytankom uczniowie nie tylko ćwiczyli umiejętność czytania, ale także przyswajali takie wartości jak: odwaga, uprzejmość, uczciwość, współpraca, autonomia, wrażliwość, wysiłek, spokój i harmonia, odpowiedzialność oraz wdzięczność. Dzieci uczyły się jak postępować w kontaktach z innymi: zarówno ze znajomymi, jaki i z obcymi. Pięknie ilustrowana książka miała także drugie, bardzo ważne przesłanie – wzbudzenie u dzieci szacunku do przyrody i kultur pierwotnych, innych niż nasza. Podczas zajęć dzieci rozmawiały o wartościach w kontekście czytanego tekstu oraz odwoływały się do swoich doświadczeń. Wykonały także plakat z „Prawami dżungli”, czyli z krótkimi, łatwymi do zapamiętania zdaniami, zawierającymi istotę każdej z dziesięciu opisanych w utworze wartości. Plakat można zobaczyć na tablicy w świetlicy szkolnej. Zajęcia prowadziła pani Anna Domin. red. A. Domin